Skandal z mostem Krasińskiego

Dodano 07.10.2016 do Aktualności.
Ostatni komunikat władz Warszawy o przesunięciu budowy mostu Krasińskiego do 2025 roku można określić tylko jednym słowem – SKANDAL!!!
most Krasińskiego

most KrasińskiegoPrzypomnijmy – prezydent Warszawy Stefan Starzyński w latach 30. XX wieku nakreślił wizję rozwijającej się Warszawy, przewidując konieczność połączenia rozbudowującego się Żoliborza z Targówkiem mostem łączącym ulicę Krasińskiego z ulicą Budowlaną. Budowie przeszkodziła II wojna światowa.

Po 70 latach Hanna Gronkiewicz Waltz, startując w 2006 r. w wyborach na prezydenta Warszawy, obiecywała mieszkańcom jak najszybszą budowę mostu Krasińskiego. W 2007 roku rozpoczęto prace projektowe i przeprowadzono pierwsze konsultacje społeczne. Gdy wydawało się, że wreszcie most powstanie, najpierw kryzys finansowy, a potem decyzja o wybudowaniu w pierwszej kolejności mostu Północnego (Marii Skłodowskiej-Curie) spowodowały, że budowa mostu Krasińskiego została przesunięta o kolejne 10 lat.

Wraz z zakończeniem kryzysu w 2015 roku ponownie przystąpiono do przygotowań do budowy mostu. Sprzeciwy niewielkiej, jak się później okazało, grupy mieszkańców Żoliborza spowodowały decyzję o ponownym przeprowadzeniu wśród mieszkańców Warszawy szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. Wynik tych konsultacji był oczywisty od samego początku. Okazało się, że nie tylko ponad 90% mieszkańców Targówka, ale także większość mieszkańców Żoliborza oczekuje szybkiej budowy tego mostu. Także mieszkańcy innych dzielnic Warszawy byli takiego zdania (70% warszawiaków poparło budowę mostu). W maju bieżącego roku po zakończeniu konsultacji opublikowano koncepcję budowy mostu i trasy Krasińskiego z informacją, że budowa zakończy się najpóźniej w 2023 roku.

Obecna decyzja o przesunięciu finansowania budowy mostu i trasy Krasińskiego na 2025 rok oznacza, że straci ważność decyzja oddziaływania na środowisko i wszystkie dotychczasowe prace można wyrzucić do kosza. Nie wiadomo, kiedy będzie można ponownie powrócić do tego tematu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że dotychczas na przygotowania do tej budowy wydano już ponad 30 mln zł.

Jest to decyzja bardzo dziwna, żeby nie powiedzieć samobójcza, z jednego jeszcze powodu. Zbiegła się bowiem w czasie z wnioskiem o kolejne referendum w sprawie odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Poprzednie referendum nie było ważne głównie z powodu pozytywnej oceny działalności pani prezydent w sferze inwestycji miejskich. Nie mamy wątpliwości, jak teraz mieszkańcy Targówka zachowają się w tej sprawie.

Także władze naszej dzielnicy po raz kolejny nie wykazały się w kwestii budowy mostu Krasińskiego skutecznym działaniem.

My jednak zapowiadamy starania o to, by tę niezwykle ważną dla warszawiaków inwestycję jednak można było zrealizować w dającej się przewidzieć przyszłości.